Nhảy đến nội dung

Hội đồng phản biện báo cáo tập sự đợt 1B Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Nhằm đúc kết lại những kiến thức, kinh nghiệm mà sinh viên đã được thực tập tại các doanh nghiệp, Khoa Kế Toán đã tổ chức hội đồng phản biện báo cáo tập sự đợt 1B học kỳ 2 năm học 2018-2019.

- Chương trình chất lượng cao:

Gồm 3 hội đồng (2 Thầy Cô/ hội đồng) diễn ra đồng thời từ 13h00 – 15h00 Thứ 4 ngày 24/04/2019 với 33 sinh viên năm tư Khoa Kế Toán.

- Chương trình tiêu chuẩn:

Gồm 8 hội đồng (2 Thầy Cô/ hội đồng) diễn ra cả sáng và chiều thứ 5 ngày 25/04/2019 với 240 sinh viên năm tư Khoa Kế Toán.

Tại buổi phản biện, mỗi cá nhân sinh viên trình bày những vấn đề cũng như những bài học kinh nghiệm nhận được trong quá trình đi thực tập tại Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thầy Cô hội đồng đặt một số câu hỏi cũng như nhiệt tình góp ý để giúp các bạn làm việc tốt hơn sau khi ra trường.

Bên dưới là các hình ảnh từ các Hội đồng phản biện :

H1.jpg

Hội đồng 1: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh và ThS. Vũ Thị Bình Nguyên.

H2.jpg

Hội đồng 2: TS. Tăng Trí Hùng và ThS. Phạm Thị Huyền Quyên.

H3.jpg

Hội đồng 3: ThS. Trần Thị Kim Phượng và ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương.

H4.jpg

Hội đồng 4: ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp