Nhảy đến nội dung
Thông báo kết quả xử lý học vụ-SInh viên được cứu xét học vụ
Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên được cứu xét học vụ trong file đính kèm
Kế hoạch mở lớp vét dành cho sinh viên được gia hạn đào tạo đợt T10-T12/2018
Khoa Kế toán gửi các bạn Kế hoạch mở LỚP VÉT dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo đợt Tháng 10-12/2018.
[CHÍNH QUY] KẾ HOẠCH CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO VÀ SINH VIÊN NGHỈ HỌC TẠM THỜI QUÁ HẠN ĐỢT THÁNG 10/2018.
Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch cảnh báo và xử lý sinh viên quá hạn đào tạo và nghỉ học tạm thời quá hạn đợt tháng 10/2018. Sinh viên vui lòng đọc thật kỹ file đính kèm.
[HỆ LIÊN THÔNG] KẾ HOẠCH CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO VÀ SINH VIÊN NGHỈ HỌC TẠM THỜI QUÁ HẠN ĐỢT THÁNG 10/2018
Sinh viên đọc thật kỹ Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ, Sinh viên quá hạn đào tạo và sinh viên nghỉ học tạm thời quá hạn đợt tháng 10/2018 chi tiết tại đây
[CHÍNH QUY] THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ HK2/2017-2018
Theo kết quả được thống kê từ Phòng Đại học, Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên thuộc 2 diện sau đây: Cảnh báo học vụ và Xử lý học một số thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến quá trình học tập của các bạn sinh viên
Thông báo danh sách sinh viên bị xóa tên trong đợt xử lý học vụ tháng 06/2018

Khoa Kế toán thông báo danh sách sinh viên buộc thôi học vào tháng 06/2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.

Thông báo lịch thi vét chính thức tháng 08/2018

Khoa thông báo đến các bạn lịch thi vét tháng 08/2018- chính thức

Chi tiết các bạn xem file đính kèm

Các bạn lưu ý xem và theo dõi lịch để đi thi đúng thời gian đã triển khai

Trân trọng

[HỆ LIÊN THÔNG] Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá hạn quy định và vi phạm quy định về học phí - Đợt tháng 5/2018

Sinh viên đọc thật kỹ Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá hạn quy định và vi phạm quy định về học phí - Đợt tháng 5/2018 chi tiết tại đây. 

HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VB2

Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo (sheet 1), danh sách sinh viên nợ học phí (sheet 2) hệ liên thông, VLVH, VB2 xem tại đây. 

Subscribe to xử lý học vụ