Nhảy đến nội dung
Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp dự kiến tháng 4, 5/2022
Thời gian đăng ký : 03/03/2022-20/03/2022
Đối thoại với sinh viên năm 4
Khoa Kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình: “Triển khai công tác tập sự nghề nghiệp 2018-2019” cho sinh viên năm 4
Đối thoại sinh viên năm 1,23 - Khoa Kế toán
Đối thoại sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 Khoa Kế toán ngày 12/11/2018
Subscribe to Thông báo