Nhảy đến nội dung

Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp dự kiến tháng 4, 5/2022

Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp (đại học, thạc sĩ cho người tốt nghiệp từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2022) dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4, 5/2022. Phòng CTHSSV triển khai đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp với nội dung chi tiết theo đường link: https://bit.ly/dang-ky-le-tot-nghiep-thang-4-5-2022

Thời gian đăng ký: từ ngày 03/3/2022 đến hết ngày 20/3/2022.

Riêng đối với các sinh viên, thạc sĩ tốt nghiệp đợt tháng 4/2022 sẽ triển khai đăng ký trong tháng 4/2022.