Nhảy đến nội dung

Học phần doanh nghiệp

HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP - điểm khác biệt của sinh viên khoa Kế toán TDTU so với các trường Đại học khác

Sinh viên khoa Kế toán TDTU được tiếp cận với Doanh nghiệp ngay từ năm học đầu tiên và liên tục trong suốt 4 năm học thông qua các học phần NGHỀ NGHIỆP:

Bước vào năm đầu tiên của chương trình đào tạo, Chuyên đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP sẽ cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động; văn hóa ứng xử, tác phong nhân sự cần có khi làm việc tại các doanh nghiệp thực tế. Trong chuyên đề này sinh viên sẽ được đến tham quan Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất có Quy mô lớn trên địa bàn tại Tp. HCM, Đồng Nai và Bình Dương,…như: Ajinomoto, Acecook, …

Các hoạt động chuyên đề 1

Việc tiếp cận và biết sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng là 1 kỹ năng cần thiết và không thể thiếu cho bất kỳ nhân viên công sở nào. Vì thế Chuyên đề KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP trong năm 2 sẽ tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận, sử dụng và trực tiếp thực hiện các công việc như: photo, scan, fax, in ấn tài liệu và một số công việc khác của 1 nhân viên văn phòng thông qua thời gian là 6 buổi kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp có quy mô vừa tại Tp.HCM.

Các hoạt động chuyên đề 2

Năm 3 của chương trình đào tạo, sinh viên đã được học một số môn chuyên ngành, sinh viên được tiếp cận với phòng Kế toán thông qua chuyên đề KIẾN TẬP QUY TRÌNH KẾ TOÁN với thời lượng 3 tuần liên tục tại các Công ty thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ hoặc các Công ty dịch vụ kế toán. Môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận, thực hành, nắm bắt quy trình kế toán thực tế phát sinh tại Doanh nghiệp thông qua việc nhập liệu, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán. Từ đó, giúp sinh viên có sự liên hệ giữa lý thuyết đã học và kiến thức thực tế tại DN và sinh viên càng tự tin hơn về quyết định nghề nghiệp của mình. 

Các hoạt động chuyên đề 3


Năm 4, sau khi SV đã hoàn thành tất cả các môn học chuyên ngành và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định đào tạo, sunh viên sẽ thực hiện học phần TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP. Sinh viên nhận thức sâu hơn về kiến thức chuyên môn bằng cách được tiếp cận và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến chuyên ngành đã học như 1 nhân viên chính thức của Công ty trong thời gian 3 tháng liên tục. Từ đó giúp sinh viên tự tin và có thể thích nghi nhanh với công việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên có thể làm việc được ngay và làm việc tốt mà không cần Doanh nghiệp phải đào tạo lại.

Các hoạt động chuyên đề 4

Học phần nghề nghiệp thực sự đã từng bước gắn kết quá trình đào tạo của Nhà trường với nhu cầu thực tế về nhân sự tại các Doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã được công bố: Sinh viên TDTU không chỉ GIỎI LÝ THUYẾT mà còn VỮNG THỰC HÀNH.