Nhảy đến nội dung

Chuyên đề 2

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 mang lại nhiều cơ hội mới cho các nền kinh tế, song thách thức cũng không hề nhỏ khi các ngành nghề mới đòi hỏi trình độ, kỹ thuật cao. Vì vậy, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu hội nhập. Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi trong việc phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải trao dồi kỹ năng các kỹ năng thực hành để áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Nắm được tập quan trọng này, ngay những năm đầu của chương trình đào tạo, Khoa Kế toán – Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng các học phần nghề nghiệp được tổ chức tại các doanh nghiệp. Chuyên đề 2 là một trong những chuyên đề mà Khoa đưa vào chương trình nhằm đạt các mục tiêu:

  • Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quát về cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức của các phòng ban và đặc biệt là bộ phận kế toán/ kiểm toán. Bên cạnh, sinh viên sẽ có được các kiến thức về việc phân chia công việc ở các bộ phận, công tác tổ chức bộ máy kế toán/kiểm toán ở thực tế doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có sự liên hệ giữa lý thuyết đã học và việc vận dụng chúng vào công việc thực tế.
  • Kỹ năng tác nghiệp: Sinh viên có được các kỹ năng thích nghi nhanh, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng truyền đạt và tiếp nhận thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, kỹ năng sử dụng trang thiết bị văn phòng và các kỹ năng văn phòng khác của một nhân viên trong môi trường công việc,…
  • Yêu cầu về tư duy: Biết cách tổ chức các phòng ban trong doanh nghiệp sao cho tối ưu, giữa các bộ phận có sự liên kết và phối hợp chặc chẽ với nhau. Bên cạnh, sinh viên hiểu được cách thức thực hiện các công việc sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.
  • Thái độ và hành vi: Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của doanh nghiệp và luôn có thái độ cầu thị, ham học hỏi.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN CỦA MÔN HỌC:

  • Hiểu được môi trường hoạt động, văn hóa, cơ cấu tổ chức của DN; Thái độ và hành vi ứng xử trong công việc
  • Biết tự thao tác tốt các máy móc, thiết bị văn phòng; các công việc và kỹ năng tác nghiệp của nhân viên từng bộ phận
  • Biết ứng dụng các kiến thức đã học vào công việc thức tế ở DN
  • Mô tả được các công việc đã tham gia kiến tập tại doanh nghiệp thông qua báo cáo kiến tập; Từ đó biết đề xuất các ý kiến cần thiết để cải tiến cách thức thực hiện những công việc đó nhằm đạt được hiệu quả cao hơn.