Nhảy đến nội dung

Chuyên đề 1

THAM QUAN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP
Đây là học phần đầu tiên nằm trong chuỗi học phần thực tế của Sinh viên khoa Kế Toán Trường đại học Tôn Đức Thắng để giúp các bạn sinh viên hình dung môi trường làm việc của Doanh nghiệp cũng như văn hóa ứng xử của một nhân viên thực tế. 

MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ:  
Kiến thức: Môn học này cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động; văn hóa ứng xử, tác phong nhân sự cần có khi làm việc tại các doanh nghiệp thực tế.
Kỹ năng tác nghiệp: Quan sát, hiểu và mô tả được đặc điểm doanh nghiệp, các quy trình sản xuất, thấy được tác phong cần có của nhân sự khi tham gia tác nghiệp.
Yêu cầu về tư duy: Biết tóm tắt quá trình tham quan và giới thiệu về doanh nghiệp, biết rút ra những bài học cho bản thân sau chuyến tham quan.
Thái độ và hành vi: Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của doanh nghiệp và luôn có thái độ cầu thị, ham học hỏi. 

ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC MỤC TIÊU TRÊN, SINH VIÊN KHI THAM GIA CHUYÊN ĐỀ CẦN ĐÁP ỨNG CÁC YÊU  CẦU CHUNG SAU:
- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự buổi tham quan doanh nghiệp. Phải tham gia với nhóm báo cáo kết quả tham quan (theo yêu cầu của môn học).
Bắt buộc tham gia các hoạt động trên lớp:
Tuân thủ các hướng dẫn khi tham quan doanh nghiệp.
Tác phong: đúng giờ, trang phục nghiêm chỉnh, tôn trọng văn hóa của từng doanh nghiệp.
Ứng xử: hòa nhã, lễ phép.
Tích cực tham gia làm bài báo cáo với nhóm và phản biện, đặt câu hỏi cho các nhóm khác.
Hoàn thành các bài tập về nhà:
Bài báo cáo kết quả tham quan doanh nghiệp (theo nhóm) có thể được trình bày bằng Powerpoint, Video Clip,… (Khuyến khích SV nên làm: tập tin động, có nhiều hình ảnh). 


HÌNH ẢNH SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN THAM QUAN NHÀ MÁY ACECOOK

ÂF.jpg

HÌNH ẢNH SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN THAM QUAN NHÀ MÁY COCACOLA 

ƯEFW.jpg