Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh đại học năm 2019_Khoa kế toán

Vào lúc 20:00 ngày 05/04/2019 Khoa Kế toán tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh: Số 8 

Các thầy cô Khoa Kế toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tư vấn các ngành học thuộc các hệ sau: 

  1. Kế toán tiêu chuẩn. Mã ngành: 7340301
  2. Kế toán chất lượng cao giảng dạy 50% tiếng Anh. Mã ngành F7340301
  3. Kế toán (chuyên nhành Kế toán quốc tế) hệ chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh. Mã ngành FA7340301
  4. Kế toán (song bằng 3+1) Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) hệ du học luân chuyển campus. Mà ngành K7340301
  5. Kế toán (đào tạo hai năm đầu học ở Nha Trang, hai năm sau học ở Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM. Mã ngành N7340301
  6. Kế toán ((đào tạo hai năm đầu học ở Bảo Lộc, hai năm sau học ở Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM. Mã ngành B7340301

Thành phần Ban tư vấn: 

  • Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Kế toán
  • Cô Lâm Thị Hoàng Hoanh, Giảng viên khoa Kế toán
  • Thầy Đồng Quang Chung, Giảng viên khoa Kế toán

Dẫn chương trình: Phương Thanh

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 05/04/2019

Kênh phát chính thức: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity

Thông tin chi tiết từng chương trình, Quý phụ huynh và học sinh có thể vui lòng truy cập thêm: 

Thẻ