Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 09/2018 ( Đợt Chính Thức)

Hiện tại đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 09/2018 ( Đợt tốt nghiệp chính thức)

Khoa thông báo cho sinh viên biết và đến nhận.

Thời gian nhận: 05/09/2018- 20/09/2018 ( Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật). Tại B007- Khoa Kế Toán