Nhảy đến nội dung
Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học
Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 30/5/2019, Khoa Kế toán đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 03 học viên chuyên ngành Kế toán.
Thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Chào anh/chị học viên. 

Khoa Kế toán thông báo thời gian và địa điểm phòng bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Kế toán như sau: 

- Thời gian: 13h00 ngày 18/7/2018 (Thứ 4).

- Phòng B010 (trệt khu B), nếu có thay đổi phòng, khoa sẽ thông báo sau. Nếu không có thông báo là không đổi phòng. 

Các anh/chị lưu ý chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày. 

Lưu ý:

Subscribe to luan van