Nhảy đến nội dung
Sinh viên hệ chất lượng cao khoa Kế toán tham gia chương trình học tập trải nghiệm hè 2018 tại Singapore
Sinh viên hệ chất lượng cao khoa Kế toán tham gia chương trình học tập trải nghiệm hè 2018 tại Singapore từ ngày 20/06/2018 đến 03/07/2018.
Khoa kế toán tổ chức buổi nói chuyện chia sẻ “Plan your career in accounting” dành cho sv chất lượng cao
Sáng Thứ 5 ngày 30 tháng 11 năm 2017 vừa qua, vào lúc 10h00 tại phòng F306 F307 PGS. Qian Long Kweh đến từ Dubai đã có một buổi nói chuyện chia sẻ về nội dung “Plan your career in accounting” cho 3 lớp ITAF 2 - Lớp Kế toán chất lượng cao.
Subscribe to chất lượng cao