Nhảy đến nội dung

Hoạt động quốc tế hóa

  • Workshop: The research tool in Accounting – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata trong nghiên cứu
  • Hội thảo Quốc tế về Tài chính và Kinh tế lần 3 (ICFE 2016 - The 3rd International Conference on Finance and Economics)
  • Hội thảo Quốc tế về Tài chính và Kinh tế lần 5 (ICFE 2018 – The 5th International Conference On Finance and Economics)
  • SV ĐH Khoa học Hồi giáo Malaysia đến thăm và giao lưu tại ĐH Tôn Đức Thắng
  • Đại học Tôn Đức Thắng có công trình được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh