Nhảy đến nội dung

Họp mặt Cựu sinh viên - 25 năm - Khoa Kế toán - Ngày trở về

Nhân ngày kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Tôn Đức Thắng, để kết nối cộng đồng cựu học viên, cựu sinh viên, Khoa kế toán đã tổ chức chương trình Họp mặt cựu học viên, cựu sinh viên: “25 năm- Khoa kế toán- Ngày trở về” vào thứ 7 ngày 24/09/2022 tại phòng họp B với sự hiện diện của Trưởng khoa kế toán – TS. Lê Thị Mỹ Hạnh; Trợ lý trưởng khoa – ThS. Trần Đỗ Thùy Linh; Phụ trách bộ môn kế toán 1 – ThS. Phan Hoài Vũ; các thầy cô Khoa kế toán; 50 cựu sinh viên, học viên và sinh viên của khoa.

Tại buổi họp mặt, Thầy trò Khoa kế toán đã có cơ hội cùng nhìn lại chặng đường đã qua cùng những thành quả đạt được của TDTU nói chung và Khoa kế toán nói riêng, những cảm xúc hòa niệm về những ngày xưa cũ và những khác vọng về tương lai đã được các anh chị cựu sinh viên, cựu học viên chia sẻ trong niềm tự hào.

Để có thể kết nối sâu rộng các thế hệ cựu sinh viên, cựu học viên của Khoa, buổi họp mặt đã ra mắt các thành viên chủ chốt trong Ban liên lạc cựu sinh viên, với trưởng ban là cô ThS Nguyễn Thị Thanh Hương – CSV khóa 10; Phó ban là Anh Hồ Quốc Thiên- CSV khóa 08; Chị Trần Thị Minh Hồng – CSV Khóa 12, Chị Lê Đặng Trúc Mi – CSV khóa 18

Tại giây phút trở về, mỗi thành viên trong buổi họp ngày hôm đó đều trở thành một, là thành viên của ngôi nhà chung Khoa kế toán. Câu slogan “Khoa kế toán – We are one” được đọc vang trong buổi họp mặt để nói lên rằng: dù đi đâu, làm gì, các bạn sinh viên, cựu sinh viên, cựu học viên khoa kế toán hãy nhớ rằng, chúng ta có 1 mái nhà chung để có thể trở về.

Hinh 1

Thông tin hình ảnh đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1BKffEOctvlNuclPyfMMfaR7SZgoTPQj6?usp=sharing