Nhảy đến nội dung

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán được tổ chức vào ngày 24/02/2022

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán được tổ chức vào ngày 24/02/2022

- Thời gian: Từ 13h30 đến 17h30

- Địa điểm: Phòng B106 - Cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

- Danh sách HV gồm:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

CBHD

1

186003009

Lê Thị Hồng Ngọc

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách kế toán – Thực nghiệm tại các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu

Factors affecting the choices of Accounting Policies - evidence from Small and Medium Commercial Enterprises in Vung Tau city

TS. Hà Thị Ngọc Hà
 

2

196003020

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Biên Hòa tại tỉnh Đồng Nai.

Factors affecting the quality of information on financial statements of enterprises at Bien Hoa industrial zone - Dong Nai province

TS. Hà Thị Ngọc Hà
 

3

196003008

Lê Thị Thùy Dung

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Factors impacting the practice of management accounting at companies in Ninh Thuan province

TS. Tăng Trí Hùng
 

4

196003010

Võ Thị Diễm Hương

Mối quan hệ giữa hành vi điều chỉnh lợi nhuận và quản trị thuế của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Vai trò điều tiết của quản trị công ty

The relationship between earnings management and tax management of companies listed on Vietnam stock market: the moderating role of corporate governance

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Thẻ