Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp Tháng 09/2020, Tháng 01/2021, Tháng 04/2021

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp của Tháng 09/2020, Tháng 01/2021, Thàng 04/2021, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Bắt đầu từ 13h30 Thứ hai (10/05/2021)

(Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h; không phát bằng vào sáng ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ). - Đóng ở Phòng tài chính- A007

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

4. Sinh viên có thể nhờ người khác nhận bằng tốt nghiệp thay trong một số trường hợp đặc biệt, khi nhận bằng thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương), CMND bản chính kèm bản photo của người đi nhận và người được nhận bằng tốt nghiệp, biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

5. Danh sách đính kèm

- Tháng 09/2020

- Tháng 01/2021

- Tháng 04/2021

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận bằng, sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email khoaketoan@tdtu.edu.vn hoặc SĐT: 028.37755034