Nhảy đến nội dung

[Thông báo] Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho đợt tốt nghiệp đợt tháng 04/2021 ( Đợt 1 và đợt 2)

Hiện nay, Khoa đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 04/2021

Danh sách chi tiết xem file đính kèm.

Thời gian nhận: Từ nay đến hết ngày 12/05/2021 ( thứ 4) Trừ các ngày chủ nhật và sáng thứ 2 khoa họp giao ban. ( TẠI PHÒNG B007)

+ Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00