Nhảy đến nội dung

Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 04/2019

Hiện tại, đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 04/2019.

Sinh viên vui lòng liên hệ VP Khoa Kế toán (B007) trong giờ hành chính để nhận giấy chứng nhận:

+ Thời gian: Từ Thứ 02 đến Thứ 06

+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

+ Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.