Nhảy đến nội dung

Thông báo điều chỉnh đơn trực tuyến (Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Xác nhận hoàn thành khóa học)

Thân chào các bạn sinh viên

Phòng Đại học có thay đổi về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bắt đầu từ đợt tháng 06/2019) và giấy xác nhận hoàn thành khóa học như File đính kèm.

Sinh viên vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng kính chào