Nhảy đến nội dung

Thông báo chi tiết về lễ tốt nghiệp Tháng 09/2019

Sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

Lưu ý: Các bạn đến nhận lễ phục chiều ngày 18/09/2019 băt đầu lúc 13h. Do số lượng đăng ký làm lễ nhiều 180 bạn. Nên áo đồng phục không đáp ứng đủ chỉ có 150 áo.

Khoa sẽ phát cho 150 bạn đến đầu tiên. Còn 30 bạn còn lại Khoa sẽ phát cho các bạn lúc 11h30 ngày 20/09/2019.

Mong các bạn thông cảm