Nhảy đến nội dung
Kế hoạch cấp chứng chỉ GDTC và GDQP đợt 04/2019
Sinh viên vui lòng đọc file chi tiết đính kèm.
Thông báo về việc nhận bằng giáo dục quốc phòng- an ninh đợt 1

Hiện tại đã có Bằng giáo dục thể chất, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Khi đi nhớ đem theo biên nhận đã đóng phí bằng.

Danh sách sinh viên nhận bằng. Chi tiết tại đây

Trân trọng

Subscribe to Giáo dục quốc phòg-An ninh