Nhảy đến nội dung
Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5 (ICFE 2018)

Sáng ngày 20/09/2018, Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5, năm 2018  (The 5th International Conference on Finance and Economics - ICFE 2018) đã khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Tham dự Lễ khai mạc có GS. Drahomíra Pavelková, Phó hiệu trưởng Đại học Tomas Bata in Zlín, Chủ tịch Hội thảo ICFE 2018; TS. Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng TDTU, Trưởng ban tổ chức Hội thảo; cùng các giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu, quí thày cô và các anh chị sinh viên quan tâm.

Welcome to the 5th International Conference on Finance and Economics (ICFE2018)

5th International Conference on Finance and Economics 2018

(ICFE 2018)

Date: September 20th- 21st, 2018

Conference Venue - Ton Duc Thang University 
Address: 19 Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Subscribe to ICFE 2018