Nhảy đến nội dung

Các tổ chức nghề nghiệp

Năm 2016, Khoa Kế toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã ký kết biên bản hợp tác, đưa chương trình Chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (ICAEW CFAB) vào chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán chất lượng cao của trường. Ông Mark Billington (Giám đốc ICAEW khu vực Đông Nam Á) phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW CFAB và khả năng nâng cao lợi thế cạnh tranh của sinh viên Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng. Tính đến thời điểm tháng 5/2018, Khoa Kế toán đã tổ chức tuyển sinh thành công chương trình CFAB tích hợp với 03 khóa Cử nhân chất lượng cao ITAF 01, 02, 03 với tổng số sinh viên theo học hiện nay là hơn 150 em, hứa hẹn là nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho ngành kế toán-kiểm toán trong tương lai gần. Ngoài hoạt động hợp tác đào tạo, ICAEW còn hỗ trợ Khoa trong việc đào tạo giảng viên, đưa sinh viên Khoa tham quan các hãng kiểm toán Big Four, tài trợ một số hoạt động phong trào của Khoa cũng như hợp tác về nghiên cứu học thuật trong các kì hội thảo ICFE thường niên do Khoa Kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng đăng cai tổ chức.