Nhảy đến nội dung
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt – Tuyển Dụng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt – Tuyển Dụng

Tuyển thực tập sinh năm 2018 “ Kế toán và Kiểm toán “

1. Điều kiện :

- SInh viên kiến tập có nhu cầu muốn học hỏi kinh nghiệm

- Sinh viên năm 4 chuyên ngành kế toán

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

- Năng động có điều kiện sức khỏe và thời gian để tập sự bán thời gian

Số lượng tiếp nhận: 15-20 sinh viên

2. Mô tả công việc:

Tuyển dụng thực tập ngành kế toán - Bosch VN

 Tuyển dụng thực tập ngành kế toán - Bosch VN

Chi tiết xem tại đây

Công ty DV Tư vấn Kế Toán và Kiểm toán Viet Value Tuyển Dụng

Công ty DV Tư vấn Kế Toán và Kiểm toán Viet Value

Thông báo Tuyển dụng

CÔNG TY MIZARLAND CHI NHÁNH HCM TUYỂN DỤNG

Công Ty Mizar Land tuyển dụng

Chi tiết link đính kèm

Bên cạnh đó, Công ty có hỗ trợ miễn phí một số chương trình đào tạo cho các bạn. 

Đính kèm

Công ty CP Đại LÝ Thuế Chân Nhân Tuyển dụng Thực tập

Công ty cổ phần Đại lý thuế Chân Nhân cần tuyển thực tập sinh/ Học việc :

Số lượng: 7

CTY TNHH KẾ TOÁN AGS TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

AGS Introduction

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) HCM Branch

AGS, a 100% foreign-invested Japanese-owned company, established in September 2008 in Hanoi (Ho Chi Minh branch, January 2009) has been growing fast and steadily with more than 300 current corporate clients.