Nhảy đến nội dung
Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VINATRANS)- Tuyển dụng
Vị trí cần tuyển: Nhân viên kế toán
Công ty TNHH Kiểm toán &Tư vấn DCPA- Tuyển dụng
- Tuyển dụng +04 trợ lý kiểm toán và kế toán viên +06 thực tập sinh kế toán
Công ty TNHH CNS Đông Tây- Tuyển dụng
1. Điệu kiện dự tuyển: - Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành tài chính / kế toán.
Công ty TNHH CNS Đông Tây- Tuyển dụng
1. Điệu kiện dự tuyển: - Sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính / kế toán. - Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lên
Công ty TNHH Công nghệ số Đông Tây - Tuyển dụng thực tập
Chỉ tiêu tuyển dụng : 03 nữ - Thực tập Kế toán 
Công ty TNHH Đầu Tư ASIAN Việt Nam- Tuyển dụng thực tập
Thông tin tuyển dụng: Số lượng : 10 Sinh viên Vị trí: Thực tập sinh