Nhảy đến nội dung
DANH SÁCH THI TIẾNG ANH NGÀY 23 - 24/01/2019

Sinh viên theo dõi danh sách thi Tiếng Anh ngày 23 - 24/01/2019 tại đây.

DANH SÁCH THI TIẾNG ANH NGÀY 22/01/2019

Sinh viên theo dõi danh sách thi Tiếng Anh ngày 22/01/2019 chi tiết tại đây.

LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Thân chào các bạn sinh viên,

Sinh viên theo dõi lịch thi giữa học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại đây.