Nhảy đến nội dung

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2023- 2024

Ngày 11/6/2024, Khoa Kế toán đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khám phá vẻ đẹp tri thức của ngôn ngữ học thuật. Trong buổi nghiệm thu, các giảng viên Hội đồng đã được lắng nghe sự trình bày của 10 đề tài từ các nhóm sinh viên của Khoa, các đề tài hầu hết đều được nghiệm thu, thể hiện sự nỗ lực và kiến thức chuyên môn của các bạn.

Trong năm học 2023-2024, các đề tài nghiên cứu đã xoay quanh các nội dung như kế toán xanh, trách nhiệm xã hội và ESG, những yếu tố quan trọng liên quan đến hội đồng quản trị. Đây không chỉ là minh chứng cho việc cập nhật các xu hướng hiện đại trong quá trình nghiên cứu mà còn là sự thể hiện rõ ràng sự cam kết và trách nhiệm của sinh viên đối với các giải pháp bền vững cho nền kinh tế, xã hội và môi trường.

Với việc áp dụng những phương pháp nghiên cứu tiên tiến và vận dụng các phần mềm hiện đại trong việc thu thập và phân tích dự liệu, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các đề tài nghiên cứu đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực Kế toán - kiểm toán. 

Nghiên cứu khoa học không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đối với sinh viên Khoa Kế Toán. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều thành tựu nữa được ghi nhận và ứng dụng trong thực tế, tiếp tục làm cho ngành Kế Toán trở nên phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh về Buổi nghiệm thu

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7