Nhảy đến nội dung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023, như sau:

Khoa Kế toán tuyển dụng

+ 06 giảng viên

+ 05 giảng viên cơ hữu/ cố vấn

 Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/11/2023.

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.

Ngoài các thông tin trong link, ứng viên có thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyên môn có thể trao đổi với Khoa Kế toán qua số điện thoại: 0283 77 55 034 (Hotline: 0906.328.046) hoặc liên hệ qua email Khoa: (aaf@tdtu.edu.vn)

Thông tin tuyển dụng chi tiết qua link