Nhảy đến nội dung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023

Khoa Kế toán -Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Vị trí và số lượng:

- 10 Giảng viên

- 05 Giảng viên cơ hữu 2/ Cố vấn

2. Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

3. Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trítại đây

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành phù hợp
- Tin học văn phòng thành thạo

Ưu tiên

+ Có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh
+ Có kinh nghiệm giảng dạy và/hoặc có kinh nghiệm làm việc thực tế 

+ Có khả năng công bố Khoa học

+Sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng có kinh nghiệm làm việc thực tế được ưu tiên tuyển dụng để đào tạo.

+ Ứng viên có học vị Tiến sĩ

4. Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

5. Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

6.Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/03/2023.

7. Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009) , số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

Hoặc số điện thoại của Khoa Kế toán: 0283 77 55 034