Nhảy đến nội dung

Hội thảo nghiên cứu khoa học

Khoa Kế toán – Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức buổi Seminar với chủ đề “ Scientific Research in the fields of Accounting & Economics at The Age of Fourth Industrial Revolution”. Buổi Seminar được tổ chức miễn phí và phù hợp với các Giảng viên, Nghiên cứu viên, học viên Sau đại học và sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học.

  • Thời gian: 15g30 – 18g00 Thứ năm 29/07/2021
  • Hình thức: Trực tuyến qua hệ thống Zoom. Link tham dự sẽ gửi đến trước 14g00 ngày 29/07/2021
  • Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/Ezr5JNExbbuZ6jU99
  • Nội dung: Hội thảo được trình bày với ba diễn giả: Prof. Vikas Kumar, Assoc Prof. Irene Wei Kiong Ting và Prof. Hooy Chee Wooi. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán và kinh tế trong thời đại công nghệ số. Sự kiện sẽ được chào đón bởi Trưởng khoa của chúng tôi là TS. Lê Thị Mỹ Hạnh cùng với chi tiết các session sau:

** Session 01: “The impact of industry 4.0 technologies on supply chains: an empirical investigation amid covid-19 pandemic” được trình bày bởi Prof. Vikas Kumar

** Session 02: “Exploring the Opportunities and Challenges of Industry Revolution 4.0 from Intellectual Capital Perspective” được trình bày bởi Assoc Prof. Irene Wei Kiong Ting

** Session 03: “Business Efficiency and Sustainability in the era of IR 4.0” được trình bày bởi Prof. Hooy Chee Wooi

Thông tin các diễn giả tham dự Hội thảo:

a