Nhảy đến nội dung

Hội nghị phát động phong trào sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Khoa Kế Toán năm học 2023 - 2024

Trong thời đại số hóa hiện nay, Kế toán - Kiểm toán không còn chỉ đơn thuần là việc ghi chép và kiểm tra số liệu tài chính. Nó trở thành một công cụ quản lý thông tin quan trọng, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng của lĩnh vực này, chúng ta cần nhìn xa hơn và mở rộng tầm nhìn của mình.

Vào ngày 06 tháng 11 năm 2023, Khoa Kế Toán đã quyết định tổ chức buổi “Hội nghị phát động phong trào sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Khoa Kế Toán năm học 2023 - 2024” nhằm tạo ra một môi trường khuyến khích và hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp sinh viên trong lĩnh vực Kế Toán - Kiểm Toán. Bằng cách giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu về sự sáng tạo, khám phá những xu hướng mới và áp dụng công nghệ mới, chúng ta có thể trở thành những người tiên phong và tạo ra giá trị được đánh đánh giá cao. 

Buổi hội nghị đã đem đến những thông điệp quan trọng và kinh nghiệm bổ ích từ hai diễn giả đặc biệt: Anh Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc công ty CP Bất Động Sản Golden Land và Anh Nguyễn Anh Dũng - Tổng Giám đốc công ty CP SBOOKS. Hai diễn giả của hội nghị đều là thành viên của Hội đồng khởi nghiệp quốc gia phía Nam đến buổi hội nghị. Với con đường khởi nghịệp mình đã trãi qua, hai diễn giả của hội nghị đã chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với những khó khăn, thách thức cùng với các cơ hội được trãi qua, từ đó diễn giả đã đã truyền cảm hứng và tạo động lực cho cho các sinh viên

Bước vào hành trình khởi nghiệp, chúng ta mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, nơi kiến thức và kỹ năng của chúng ta có thể tạo ra giá trị và ảnh hưởng tích cực. Hội nghị này sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ và kết nối, mà còn mang đến cách tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, qua đó “hãy học cách quan sát, lắng nghe từ những nhu cầu cấp thiết của đời sống, xã hội, từ đó đưa ra giải pháp thiết thực nhất để giải quyết nhu cầu đó”- trích lời chia sẻ của diễn giả.

Hội nghị kết thúc cũng đã tạo ra bước khởi đầu cho hội thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên năm 2023-2024”. Hãy luôn luôn sẵn sàng để khám phá những bài học kinh nghiệm hữu ích, những câu chuyện thành công và những gợi ý thực tế để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển của ngành này.

1

2

3

4

5

6

7