Nhảy đến nội dung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021 như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

01 Trợ lý Trưởng Khoa (Tiến sĩ);

07 Giảng viên (01 Giáo sư/Phó Giáo sư ngành Khoa học máy tính; 02 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ)

2.                   

Khoa Điện - Điện tử

01 Trưởng bộ môn Cơ điện tử;

01 Thạc sĩ Cơ điện tử;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư, 01 Tiến sĩ Kỹ thuật điện;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư, Điện tử - viễn thông;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư, 01 Tiến sĩ Điều khiển và tự động hóa

3.                   

Khoa Dược

 05 Giảng viên

4.                   

Khoa Kế toán

06 Giảng viên có học vị Thạc sĩ trở lên;

03 Giảng viên có học vị Tiến sĩ trở lên

5.                   

Khoa Khoa học thể thao

01 Thạc sĩ ngành tổ chức sự kiện;

01 Thạc sĩ ngành Giáo dục thể chất, Quản lý thể thao;

02 Tiến sĩ ngành Thể thao

6.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Giáo sư/Phó Giáo sư Kỹ thuật hóa học;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư Công nghệ Sinh học;

01 Tiến sĩ ngành Công nghệ Sinh học

7.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

03 Tiến sĩ

03 Thạc sĩ

8.                   

Khoa Kỹ thuật công trình

04 Giảng viên

9.                   

Khoa Luật

07 Tiến sĩ/Thạc sĩ Luật dân sự - kinh tế;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật công;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật quốc tế

10.              

Khoa Môi trường và bảo hộ lao động

01 Tiến sĩ ngành Bảo hộ lao động;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư/Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường: chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường nước hoặc chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị

11.              

Khoa Lao động và Công đoàn

02 Giảng viên

12.              

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

05 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế đồ họa;

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế thời trang;

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế công nghiệp;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế nội thất;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kỹ năng chuyên ngành;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Mỹ thuật cơ bản;

02 Tiến sĩ Mỹ thuật ứng dụng.

13.              

Khoa Ngoại ngữ

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ tiếng Anh

14.              

Khoa Quản trị kinh doanh

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Nhà hàng – khách sạn;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Marketing;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Quản trị kinh doanh;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kinh tế học)

15.              

Khoa Tài chính Ngân hàng

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn ngân hàng;

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn tài chính;

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn đầu tư; ít nhất 01 Giáo sư/Phó Giáo sư Tài chính ngân hàng

16.              

Khoa Toán-Thống kê

01 Tiến sĩ/ Giáo sư/Phó Giáo sư chuyên ngành Toán giải tích hoặc Thống kê;

01 Thạc sĩ chuyên ngành thống kê

17.              

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

09 Tiến sĩ/Thạc sĩ tiếng Anh (ít nhất 06 người nước ngoài).

18.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Giáo viên tiếng Anh (Nước ngoài)

19.              

Phòng Công tác học sinh sinh viên

01 Giảng viên

2. Khối nghiên cứu viên:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

02 Nghiên cứu viên

2.                   

Khoa Điện – Điện tử

01 Nghiên cứu viên;

02 Trợ lý nghiên cứu viên

3.                   

Viện Khoa học tính toán

02 Nghiên cứu viên;

02 Trợ lý nghiên cứu viên

4.                   

Viện Khoa học vật liệu

03 Nghiên cứu viên

5.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.       

Ban Truyền thông và quan hệ công chúng

02 Chuyên viên truyền thông

2.                   

Cơ sở Bảo Lộc

01 Bảo vệ;

01 Kỹ thuật

3.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

01 Chuyên viên trợ lý công tác sinh viên

4.                   

Phòng Điện toán máy tính

03 Chuyên viên

5.                   

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

01 Chuyên viên

6.                   

Phòng Quản trị thiết bị

02 Kỹ thuật;

01 Lái xe;

02 Phục vụ;

01 Chuyên viên cứu hộ

7.                   

Phòng Thanh tra pháp chế & An ninh

 04 Bảo vệ;

02 Giám thị

8.                   

Phòng Tổ chức hành chính

03 Chuyên viên

9.                   

Phòng Đại học

01 Chuyên viên tham vấn tâm lý

10.              

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ

02 Chuyên viên

11.              

Phòng Công tác học sinh sinh viên

01 Chuyên viên

12.              

Thư viện

02 Chuyên viên

13.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó hiệu trưởng;

01 Trưởng phòng Tuyển sinh & Truyền thông

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng xem tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại đây)

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

Thẻ