Nhảy đến nội dung

Hội Thảo: “How To Prepare Yourself In A Non-Stop Changing Era?”

Trong tuần này của tháng 7/2021, một chuỗi hội thảo tuyệt vời: " How To Prepare Yourself In A Non-Stop Changing Era??" sẽ được tổ chức bởi Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với sự đồng hành của những diễn giả ưu tú trong các lĩnh vực khác nhau, chuỗi hội thảo được kỳ vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích về xu hướng Kinh tế cũng như Kế toán hiện nay tại Việt Nam và Thế giới.

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo cũng được xem như một cầu nối tuyệt vời giữa sinh viên Khoa Kế Toán - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và sinh viên, bạn bè Quốc tế.

Chuỗi hội thảo sẽ bao gồm 03 phiên:

Phiên 1: Accounting in the age of 4.0 Industrial Revolution 

Phiên 2: Startup Issues amid Covid-19

Phiên 3: Be prepared for your mental health in this non-stop changing era

a