Nhảy đến nội dung

Thông báo mở lớp vét dành cho sinh viên quá hạn đào tạo trong đợt xử lý học vụ tháng 10/2019

Khoa Kế toán gửi các bạn Kế hoạch mở LỚP VÉT dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo đợt Tháng 10-11/2019

Các em đọc kỹ những mốc thời gian sau để thực hiện đúng deadline:

1/ Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 20/12/2019: Sinh viên đăng ký môn học cần ôn tập trả nợ (Lớp vét) tại văn phòng Khoa Kế toán B007 - Đại học TĐT (Sinh viên đăng ký tại Phòng B007 những môn do Khoa Kế toán quản lý và môn Tiếng Anh) .

Trường hợp sinh viên ở Tỉnh hoặc có điều kiện khó khăn không lên Khoa được (mang thai, đi công tác trong thời gian đăng ký..) có thể gởi email qua khoaketoan@tdtu.edu.vn :

- Họ tên:

- MSSV:

- SĐT:

- Tên môn học đăng ký vét (tối đa 4 môn):

- Em cam kết tham gia lớp ôn, thưc hiện nghĩa vụ học phí đúng hạn. Trường hợp đăng ký mà không đóng học phí, em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà Trường theo quy định.

2/ Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020: Khoa sẽ phản hồi cho sinh viên biết những môn học được xem xét/ những môn học không được xem xét sau khi có ý kiến phản biện từ Phòng Đại học (Không phải tất cả các môn đăng ký đều được xem xét vét). Đồng thời, Khoa sẽ thông báo số tiền cần đóng cho sinh viên biết.

3/ Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020: Sinh viên đóng học phí tại Phòng Tài chính.

4/ Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 08/03/2020: Khoa tổ chức giảng dạy và ôn tập theo kế hoạch đươc duyệt.

5/ Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 27/02/2020: Sinh viên theo dõi lịch thi trên WEBSITE phòng Đại học: http://undergrad.tdtu.edu.vn/ các môn đã được đăng ký.

6/ Từ ngày 16/03/2019 đến ngày 20/03/2019: P. KT&KĐCL tổ chức thi, SV dự thi theo lịch. Khoa sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp sinh viên quên hoặc theo dõi lịch thi dẫn đến bỏ thi.

7/ Từ ngày 04/04/2020 : SV theo dõi hệ thống thông tin sinh viên để biết kết quả thi.

Sinh viên lưu ý: Danh sách sinh viên được cứu xét chính thức, Khoa sẽ thông tin các em trên website Khoa Kế toán vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, các bạn có thể liên lạc bằng điện thoại để hỏi thăm tình hình xử lý quá hạn, có được cứu xét hay không để đăng ký lớp vét.

Khoa không xem xét và giải quyết trường hợp đăng ký thay hoặc trễ hạn vì Khoa đã tạo điều kiện( đặc biệt đối với các trường hợp mang thai cho đăng ký qua mail )

Mọi thắc mắc và thời gian đăng ký sinh viên liên hệ SĐT: 028. 37755.034 (Trong giờ hành chính từ T2 đến T7 (Trừ chiều T2))

Trân trọng.

Thẻ