Nhảy đến nội dung

Thông báo lịch bảo vệ ĐCCT luận văn Thạc sĩ_Kế toán - Lớp cao học Tiền Giang (Khóa 06)

Chào Anh/Chị học viên

Khoa thông báo đến Anh/Chị lịch bảo vệ đề cương chi tiết như sau:

- Thời gian: Thứ 7 ngày 08/09/2018

+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h00

+ Buổi chiều: Từ 13h00 đến 15h30

Địa điểm: A105, Tại trường ĐH Tiền Giang

Danh sách học viên báo cáo ĐCCT buổi sáng:

STT MSHV Họ tên
1 166003022 Nguyễn Thị Phương Hiếu
2 166003023 Diệp Phương Hồng
3 166003029 Ngần Thanh Sơn
4 166003034 Nguyễn Thị Hoài Trang
5 166003075 Phạm Thái Vĩ
6 166003024 Nguyễn Thị Hồng Lý
7 166003070 Lê Thị Bé Hai
8 166003025 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
9 166001035 Nguyễn Thị Thanh Vân
10 166003026 Trần Thị Vân Ngọc
11 166003027 Nguyễn Tiến Nhân
12 166003033 Ngô Duy Thượng
13 166003072 Ngô Thị Minh Hiếu
14 166003073 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn
15 166003074 Lê Trúc Huyền Phương
16 166001028 Châu Thị Kim Lan
17 166003071 Hồ Trung Hiếu
18 166003069 Trần Thị Hoàng Dung

Danh sách học viên báo cáo ĐCCT buổi chiều:

STT MSHV Họ tên
19 166003001 Đỗ Thị Phúc Ái
20 166003030 Nguyễn Ngọc Đan Thanh
21 166003031 Nguyễn Thị Kim Thoa
22 166003028 Dương Thanh Phong
23 166003032 Đặng Ngọc Thức
24 1010878K Nguyễn Thị Hoài Thương
25 156003020 Dương Thị Mỹ Dung

Anh/Chị vui lòng thực hiện đúng thời gian qui định.

Trân trọng