Nhảy đến nội dung

Thông báo kết quả đăng ký lớp vét và thời hạn đóng học phí vét HK2 2019-2020

Khoa Kế toán thông báo:

1. Sinh viên xem kết quả đăng ký lớp vét HK2 năm học 2019-2020 như bên dưới:

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện vét môn Tiếng Anh, xem tại đây.

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện vét môn chuyên ngành (Không bao gồm Tiếng Anh), xem tại đây.

2. Khoa đã gửi email cho sinh viên vào email sinh viên về mức học phí lớp vét của từng môn. Sinh viên vui lòng kiểm tra email để thực hiện nghĩa vụ học phí đúng quy định.

3. Thời hạn đóng học phí: Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 tại Phòng Tài chính (A007) Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sau thời gian trên nếu như sinh viên không thực hiện nghĩa vụ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi vét.

 

Trân trọng.