Nhảy đến nội dung

Sự kiện Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp -Lần thứ 4

Nhằm tổng kết kết quả hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong thời gian qua và tiếp thu những đóng góp của doanh nghiệp về chương trình đào tạo của Khoa/Trường. Khoa Kế toán – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiến hành tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp.

- Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 02/07/2020 (Thứ 5)

- Địa điểm: Phòng họp B– Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

H1