Nhảy đến nội dung

Nhà khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh

Tiến sĩ Phạm Thanh Phong, Quyền Viện trưởng Viện tiên tiến khoa học vật liệu của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa được tạp chí ISI thuộc Nhà xuất Elsevier vinh danh là người có đóng góp xuất sắc trong bình duyệt khoa học”.

Elsevier, Nhà xuất bản của Hà Lan, là một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới về uy tín khoa học. Chỉ những nhà khoa học có đẳng cấp nghiên cứu cao mới có thể được mời làm chuyên gia bình duyệt cho các tạp chí khoa học uy tín của Elsevier; và những người bình duyệt có đóng góp xuất sắc hoặc nổi bật (thường nằm trong tốp 10% các nhà bình duyệt được mời trong 2 năm gần nhất) sẽ được ghi nhận như là Nhà bình duyệt xuất sắc (Outstanding Reviewer). Vừa qua, 5 tạp chí ISI lớn của Elsevier gồm: Materials Science & Engineering C; Ceramics International; Journal of Alloys and Compounds; Journal of Magnetism and Magnetic Materials và Physica B: Physics of Condensed Matter đã bình chọn Tiến sĩ Phạm Thanh Phong vào danh hiệu này.

Bình duyệt bài báo khoa học (peer review) đóng vai trò trung tâm trong quá trình xuất bản các ấn phẩm khoa học. Bình duyệt của các nhà khoa học cùng chuyên ngành xác nhận ý nghĩa và giá trị của các nghiên cứu, quyết định xem các ấn phẩm ấy xứng đáng hay không xứng đáng được xuất bản trên tập san hay nhà xuất bản khoa học. Biên tập viên của các tạp chí khoa học căn cứ ý kiến bình duyệt để quyết định số phận của một công trình khoa học, và người bình duyệt là người đầu tiên trong việc thẩm định giá trị nghiên cứu của đồng nghiệp. Do đó, được mời làm bình duyệt không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của nhà khoa học trong cộng đồng khoa học.

Bất kỳ nhà khoa học nào cũng đều có cơ hội tham gia quá trình bình duyệt của các tạp chí khoa học. Tuy nhiên, để được các tạp chí khoa học uy tín (các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao thuộc hệ thống ISI/Scopus) mời làm bình duyệt, thì nhà khoa học phải có công bố nổi bật cũng như có ảnh hưởng cao trong chuyên ngành (thể hiện qua chỉ số H); và điều quan trọng hơn phải là tác giả chính của các ấn phẩm khoa học.

 

pham-thanh-phong-1.jpg
Tiến sĩ Phạm Thanh Phong

 

 

và các Chứng nhận “Outstanding contribution in Reviewing” của ông

pham-thanh-phong-2.jpg

 

pham-thanh-phong-3.jpg

 

pham-thanh-phong-4.jpg

 

pham-thanh-phong-5.jpg

 

pham-thanh-phong-5.jpg

 

Khi được các tạp chí của Elsevier vinh danh, Tiến sĩ Phạm Thanh Phong đã chia xẻ: “Tôi nghĩ đây là một vinh dự lớn mà Ban biên tập của các tạp chí dành cho tôi vì những đóng góp khiêm tốn của tôi. Vinh dự này không thuộc về riêng tôi, mà còn là của tập thể đồng nghiệp cùng cộng tác với tôi trong các năm qua; đặc biệt là TDTU, đại học đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi yên tâm làm khoa học và thực hiện những đóng góp cho chuyên ngành.”

Tiến sĩ Phạm Thanh Phong hiện là một trong những nhà khoa học hàng đầu của TDTU. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ về khoa học vật liệu tại Viện khoa học vật liệu thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Tiến sĩ Phạm Thanh Phong đã công bố 52 công trình trên các tạp chí ISI uy tín.