Nhảy đến nội dung

Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 5, 2018

  • Ngày 20 và 21 tháng 09 năm 2018; Lễ khai mạc: 9:00 sáng ngày 20/9/2018
  • Địa chỉ: TDTU, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiếp nối sự thành công của Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính (International Conference on Finance and Economics: ICFE) Lần  thứ 4 năm 2017, ICFE Lần thứ 5, năm 2018 sẽ là cầu nối cho sự giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nghiên cứu, chuyên gia trên thế giới.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi và chia xẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản trị, Kinh doanh và Kinh tế; là cơ hội thúc đẩy sự hợp tác giữa Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 20 giáo sư, 30 báo cáo viên, 100 nhà khoa học đến từ các nước: Mỹ, Đài Loan, New Zealand, Cộng hòa Séc, Hungari, Úc, Anh, Malaysia, UAE, Việt Nam với 70 bài báo được Hội đồng phản biện. Sau quá trình phản biện nghiêm ngặt bởi các chuyên gia cùng lĩnh vực, Hội thảo chấp nhận công bố 40 bài. Ngoài phần trình bày và thảo luận của các giáo sư, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, Hội thảo năm nay còn tổ chức thêm 1 session đặc biệt dành cho học viên cao học nhằm tạo điều kiện giao lưu và nâng cao chất lượng nghiên cứu của học viên; với 10 bài báo được đăng trong kỷ yếu dành cho học viên.

Hội thảo tạo nền tảng cơ sở để thành lập một tạp chí kinh tế bằng tiếng Anh. Kỷ yếu hội thảo sẽ được thẩm định và có cơ hội đưa vào cơ sở dữ liệu Web of Science, Clarivate (Mỹ). Trong 40 bài báo được đưa vào Kỷ yếu Hội thảo ICFE 2018, Hội đồng khoa học của Hội thảo sẽ chọn ra 08 bài báo xuất sắc để công bố trên ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Institutions and Economies (SCOPUS) và 03 bài báo xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để công bố ở Tạp chí Malaysian Journal of Economic Studies (SCOPUS).

Thời gian diễn ra Hội thảo:  Ngày 20 và 21 tháng 09 năm 2018; Lễ khai mạc: 9:00 sáng ngày 20/9/2018;

Địa điểm: TDTU, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Thông tin liên hệ:

  • Email:    icfe2018@tdtu.edu.vn
  • Trang web: http://icfe2018.tdtu.edu.vn