Nhảy đến nội dung

Chuyên đề_Áp dụng công thức và hàm trong Excel

Chuyên đề: Áp dụng công thức và hàm trong Excel đã diễn ra vào ngày 22/12/2018 của CLB ARC.
Nội dung: Hướng dẫn các bạn sinh viên:
+ Tầm quan trọng của công thức và hàm trong Excel
+ Các hàm Excel thường dùng trong thống kê phục vụ nghiên cứu
+ Thực hành ứng dụng các công thức và hàm trong Excel
ARC cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu đến tham gia buổi chuyên đề ❤️

chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81-%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%20excel%20trong%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n.jpg