Nhảy đến nội dung

Buổi sinh hoạt chuyên đề "Công nghệ 4.0 với nghề kế toán”

Chiều ngày 16/9/2019, khoa Kế toán - Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với TT CATDES (TDTU) tổ chức buổi workshop với chủ đề “Công nghệ 4.0 với nghề kế toán”. Tham dự buổi workshop gồm có các giảng viên khoa Kế toán -TDTU, giám đốc TT CATDES, đại diện các doanh nghiệp thân hữu và diễn giả chính là PGS. TS Đỗ Phúc. Hiện ông đang công tác tại ĐH Công nghệ thông tin thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM, đang tham gia nhóm nghiên cứu khoa học ứng dụng dữ liệu. Đã công bố hơn 80 công trình nghiên cứu khoa học & chủ nhiệm 7 đề tài khoa học các cấp liên quan đến hướng nghiên cứu khai thác dữ liệu, khai thác văn bản, sinh tin học, phân tích mạng xã hội & dữ liệu lớn.

Buổi workchia được ông sẽ đề cập đến những công nghệ mới nổi trong thời gian gần đây và tương lai có thể ảnh hưởng đến nghề kế toán. Những công nghệ nổi bật như:

1. Trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence): AI Chatbot là ứng dụng trả lời câu hỏi của con người, hệ chuyên gia (Expert system).

2. Mạng xã hội, mạng nhân tạo, học máy, điện toán đám mây cho phép kế toán sử dụng các dịch vụ liên quan đến phần mềm & phần cứng mà không phải quá tốn kém chi phí để đầu tư & bảo trì.

3. Dữ liệu lớn (Big Data), sổ cái đại chúng (BlockChain), phân tích dữ liệu lớn, kết nối vạn vật - Internet of Things (IoT).

Xu hướng tất yếu của nghề kế toán là phải không ngừng ứng dụng, đặc biệt là công nghệ mới & luôn bị công nghệ chi phối. Nghề kế toán hiện tại & tương lai phải thay đổi nhận thức để phát triển. Kế toán hiện đại không còn chỉ chăm chú vào việc ghi chép số liệu mà phải nâng tầm theo hướng phân tích dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu lớn (nơi bao gồm tất cả dữ liệu liên quan đến tài chính & phi tài chính của doanh nghiệp).

Ngoài ra, PGS. TS Đỗ Phúc cũng trao đổi với Lãnh đạo khoa Kế toán trên tinh thần hợp tác những hướng sắp tới trong một số các hoạt động. Từ đó mở ra cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài giữa đôi bên trên các mặt như: đào tạo kiến thức bổ trợ về công nghệ thông tin cho nghề kế toán về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu; hợp tác nghiên cứu ứng dụng kết hợp với doanh nghiệp ngoài xã hội và công bố công trình nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh tại buổi workshop:

Hinh%20111.png
PGS.TS Đỗ Phúc trình bày tại buổi workshop

Hinh%2012.png

Hinh%2013.png
PGS. TS Đỗ Phúc thảo luận với giảng viên
Hinh%2014.png
và thảo luận với đại diện đến từ doanh nghiệp
Hinh%2015.png
Chụp hình lưu niệm với thành viên tham dự