Nhảy đến nội dung

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - ngày 30/05/2019 (chính thức)

Kính gửi: Anh/Chị học viên

Khoa Kế toán thông báo Anh/Chị lịch BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ như sau:

- Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của các Anh/Chị sẽ được tổ chức vào ngày 30/05/2019.

Thời gian và địa điểm: Từ 8h00 đến 11h00;Phòng họp B (B010) - Cơ sở Tân Phong, Quận 7

- Danh sách HV gồm:

Hội đồng 01:

         

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Nơi sinh

TÊN ĐỀ TÀI

CBHD

1

1010872K

Huỳnh Thị Bich Ngọc

01/07/1984

Bình Định

Mối quan hệ giữa đặc điểm quản trị công ty và việc áp dụng nguyên tắc thận trọng tại các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Trần Thị Thanh Hải 
Đại học Kinh tế TP.HCM

2

1010886K

Nguyễn Thị Thùy Vân

29/04/1986

TP.HCM

Sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh 
Đại học Tôn Đức Thắng

Hội đồng 02:

         

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Nơi sinh

TÊN ĐỀ TÀI

CBHD

1

156003008

Nguyễn Hồng Nhung

12/06/1993

Tiền Giang

Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

TS. Tăng Trí Hùng 
Đại học Tôn Đức Thắng

                 

Lưu ý :

+ Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7:30 để chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn.

+ Trang phục: Nam: áo sơ mi; nữ áo dài (trừ trường hợp mang thai)

+ Chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày.

Chúc Anh/Chị thành công.

Thân mến.