Nhảy đến nội dung

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - ngày 15/05/2019 (chính thức)

Kính gửi: Anh/Chị học viên

Khoa Kế toán thông báo Anh/Chị lịch BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ như sau:

- Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của các Anh/Chị sẽ được tổ chức vào ngày 15/05/2019.

Thời gian và địa điểm: Từ 8h00 đến 11h30; Phòng họp B (B010) - Cơ sở Tân Phong, Quận 7

Danh sách HV gồm:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Nơi sinh

TÊN ĐỀ TÀI

CBHD

1

166003048

Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi

16/08/1990

Gia Lai

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành nguyên vật liệu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

TS. Đặng Anh Tuấn 
Kiểm toán Nhà Nước

2

166003049

Trần Thị Tường Vi

17/08/1992

Bình Định

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các phòng Tài chính - Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị

TS. Đặng Anh Tuấn 
Kiểm toán Nhà Nước

3

166003039

Nguyễn Trọng Dũng

23/01/1992

Gia Lai

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Tài Chính các tỉnh Tây Nguyên - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị

TS. Hoàng Cẩm Trang 
Đại học Tôn Đức Thắng

4

166003040

Hồ Hoàng Dương

27/10/1991

Gia Lai

Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Vietinbank Gia Lai.

TS. Phạm Quang Huy 
Đại học Kinh tế TP.HCM

Lưu ý :

+ Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7:30 để chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn.

+ Trang phục: Nam: áo sơ mi; nữ áo dài (trừ trường hợp mang thai)

+ Chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày.

Chúc Anh/Chị thành công.

Thân mến.