Nhảy đến nội dung

Thông báo kết quả đăng ký lớp vét đợt tháng 09/2019

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Kế toán thông báo đến các bạn danh sách sinh viên đủ điều kiện vét và không đủ điều kiện vét đợt tháng 9 năm 2019.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại File đính kèm.

Lưu ý: Đây là KQ những môn vét thuộc Khoa Kế toán quản lý, những môn Tiếng Anh sinh viên nhận phản hồi từ Khoa Ngoại ngữ.

           Trường hợp sinh viên đăng ký qua mail rất nhiều lần nên để tránh trường hợp tổng hợp thiếu. Sinh viên vui lòng kiểm tra File đính kèm và phản hồi mail: nguyenthihongnhien@tdtu.edu.vn trong trường hợp trong DS không có tên mình. Thời gian nhận phản hồi đến 17h00 ngày Thứ 02 (17/06/2019), sau thời gian trên Khoa sẽ không nhận phản hồi từ phía sinh viên.

Trân trọng.