Nhảy đến nội dung

Thông báo kế hoạch TSNN, KLTN/ĐATN, Môn TTTN Đợt 2B

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch TSNN, KLTN/ ĐATN và môn TTTN đợt tháng 2B.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết thời gian như File đính kèm.

Trường hợp sinh viên không theo dõi kế hoạch chung của Nhà trường, thực hiện đăng ký hoặc phản hồi trễ thông tin sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng.