Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TSNN ĐỢT 1B NĂM HỌC 2018-2019

Thân chào các bạn sinh viên,

Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên Danh sách giảng viên hướng dẫn TSNN Đợt 1B năm học 2018-2019.

Lưu ý: Danh sách này sẽ được bổ sung thêm  trong trường hợp Khoa nhận được những sinh viên đủ điều kiện TSNN trong đợt bổ sung hoặc bớt đi do sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Sinh viên xem File đính kèm, tại đây.

Sinh viên thắc mắc vui lòng phản hồi về Khoa, 

Trân trọng.