Nhảy đến nội dung

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN lớp CLC

Thân chào các bạn sinh viên

Khoa Kế toán gởi các bạn danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN,

Chi tiêt như: File đính kèm.

Trân trọng.