Nhảy đến nội dung

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 04/ 2019

Sinh viên theo dõi lịch thi tốt nghiệp Đợt tháng 04/2019 như hướng dẫn bên dưới.

- Sinh viên hệ chính quy theo dõi lịch thi tốt nghiệp Đợt tháng 04/2019, tại đây.

- Sinh viên hệ Liên thông, VB2, VLVH theo dõi lịch thi tốt nghiệp Đợt tháng 04/2019, tại đây.