Nhảy đến nội dung

Kế hoạch mở lớp vét cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo

Khoa Kế toán gởi các bạn Kế hoạch mở Lớp vét đợt tháng 09/2019 như sau:

1/ Từ ngày 30/05 đến ngày 06/06/2019: Sinh viên đăng ký môn học cần ôn tập trả nợ (Lớp vét) tại văn phòng Khoa Kế toán B007 - Đại học TĐT (Sinh viên đăng ký tại Phòng B007 những môn do Khoa Kế toán quản lý và môn Tiếng Anh)

Trường hợp sinh viên ở Tỉnh hoặc có điều kiện khó khăn không lên Khoa được (mang thai, đi công tác trong thời gian đăng ký..) có thể gởi email qua nguyenthihongnhien@tdtu.edu.vn

- Họ tên:

- MSSV:

- SĐT:

- Tên môn học đăng ký vét (tối đa 4 môn)

- Mã môn: 

- Em cam kết tham gia lớp ôn, thưc hiện nghĩa vụ học phí đúng hạn. Trường hợp đăng ký mà không đóng học phí, em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà Trường theo quy định.

2/ Từ ngày 08/07 đến ngày 10/07/2019: Khoa sẽ phản hồi cho sinh viên biết những môn học được xem xét/ những môn học không được xem xét sau khi có ý kiến phản biện từ Phòng Đại học (Không phải tất cả các môn đăng ký đều được xem xét vét). Đồng thời, Khoa sẽ thông báo số tiền cần đóng cho sinh viên biết.

3/ Từ ngày 17/07 đến ngày 19/07/2019: Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính sau khi nhận được thông báo số tiền từ Khoa.

4/ Từ ngày 22/07 đến ngày 11/08/2019: Khoa tổ chức giảng dạy theo Kế hoạch đã được duyệt.

5/ Từ ngày 29/07 đến ngày 03/08/2019: Sinh viên theo dõi lịch thi trên website Phòng Đại học: https://undergrad.tdtu.edu.vn/

6/ Từ ngày 19/08 đến ngày 23/08/2019: Phòng KT&KĐCL tổ chức thi.

7/ Từ ngày 03/09 đến ngày 06/09/2019: Sinh viên theo dõi kết quả thi trên hệ thống thông tin sinh viên.

Lưu ý: 

Khoa không xem xét và giải quyết trường hợp đăng ký thay hoặc trễ hạn vì Khoa đã tạo điều kiện đăng ký qua mail.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ SĐT: 028. 37755.034 hoặc SĐT di động của cô Nhiên: 096.120.4956  (Trong giờ hành chính từ T2 đến T7 (Trừ chiều T2))

 

Trân trọng.