Nhảy đến nội dung

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (T9/2019)

Chào các bạn sinh viên

Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên danh sách GVHD thực hiện KLTN (Tiêu chuẩn).

Chi tiết như: File đính kèm.

 

Sinh viên theo dõi thông tin từ cô Thanh Hương để biết thêm thông tin chi tiết.