Nhảy đến nội dung
ARC_Sưu tầm_Blockchain: Tương lai của việc lưu trữ hồ sơ
BLOCKCHAIN: TƯƠNG LAI CỦA VIỆC LƯU GIỮ HỒ SƠ Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, Blockchain được xem là một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ blockchain (chuỗi khối) là một trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực.
Subscribe to ARC