Nhảy đến nội dung

Phòng mô phỏng

GIỚI THIỆU PHÒNG MÔ PHỎNG 
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Cùng với sự đổi mới và phát triển không ngừng của nhà trường, phòng mô phỏng kế toán ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc, đặc biệt là trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự hình thành và phát triển của phòng mô phỏng từ năm 2010 đến nay đã tạo điều kiện cho nhiều thế hệ sinh viên có cơ hội để học tập, thực hành kỹ năng và trau dồi chuyên môn nghề nghiệp. Nhờ đó, sinh viên ra trường đã dễ dàng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp và nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình.

ph%C3%B2ng%20m%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng.jpg
Hình: Phòng mô phỏng Khoa Kế toán

MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC:

 • Phục vụ giảng dạy các môn chuyên ngành kế toán - kiểm toán theo hướng tiếp cận thực tế, mang tính chuyên nghiệp ngày càng cao.
 • Tập trung nhiều vào thực hành chuyên môn; tăng thực hành, giảm lý thuyết.
 • Tạo môi trường làm việc giống phòng kế toán được tổ chức tại các doanh nghiệp.
 • Tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức đã học qua việc đóng vai giải quyết các công việc cụ thể.
 • Là nơi trao đổi thông tin, kinh nghiệm làm việc giữa giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
 • Là nơi hỗ trợ cập nhật các văn bản pháp quy về pháp luật, thuế, kế toán và kiểm toán phục vụ cho nâng cao kiến thức và khả năng làm việc.
 • Thực hành sử dụng ngày càng thành thạo các công cụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trên các phần mềm máy tính.

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ:

Để đáp ứng cho các mục đích tổ chức phòng mô phỏng, nhà trường và khoa Kế toán đã trang bị và tiếp tục không ngừng đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị và phần mềm hiện đại để giúp cho việc nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên ngành Kế toán.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm phục vụ cho phòng mô phỏng bao gồm:

 • Khu vực tổ chức phòng mô phỏng; hệ thống máy lạnh; hệ thống mạng nội bộ và Internet.
 • Bàn ghế phục vụ cho làm việc, họp, tiếp tân; tủ đựng đồ dùng cá nhân, tủ đựng hồ sơ, tài liệu.
 • Hệ thống máy tính gồm máy chủ và máy trạm làm việc.
 • Thiết bị văn phòng: máy in, máy photo, máy Scan và máy chiếu.
 • Văn phòng phẩm cần thiết cho công việc văn phòng.
 • Các phần mềm hỗ trợ: phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm văn phòng Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint.

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG:

Phục vụ công tác kế toán và thuế:

Thông qua viêc phân vai theo từng phần hành kế toán, sinh viên sẽ được thực hành các kỹ năng lập và xử lý chứng từ, kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ kế toán; kỹ năng sử dụng phần mềm Office, phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế; kỹ năng phân loại, sắp xếp và lưu trữ tài liệu kế toán và kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng.

Phục vụ công tác kiểm toán:

Kết quả đầu ra của kế toán tiếp tục được kế thừa để phục vụ cho công tác kiểm toán:

 • Soát xét số liệu kế toán.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán báo cáo thuế.
 • Tư vấn hoàn thiện các quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán.

Phục vụ cho tổ chức hệ thống thông tin kế toán:

 • Tổ chức thu thập, ghi nhận, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho người sử dụng.
 • Tổ chức thiết kế và thiết lập hệ thống kiểm soát cho các chu trình kế toán.
 • Tổ chức thiết kế bảng dữ liệu và các biểu mẫu báo cáo để phục vụ cho việc cung cấp thông tin.
 • Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường tin học.
 • Đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho nghề nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế, phần mềm Excel, Word, …
 • Hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp.
 • Tự tin, bản lĩnh trong phỏng vấn tuyển dụng và trong công việc thực tế.
 • Hoà nhập nhanh với các đồng nghiệp ngoài xã hội.
 • Có đủ kỹ năng và kiến thức nền tảng để làm việc được ngay.
 • Đáp ứng phần lớn các yêu cầu của nhà tuyển dụng.